NĚCO O JÓZE

Jóga je starověká věda.

Slovo JÓGA se dá definovat velmi jednoduše:

Lidská mysl je potenciálně Nekonečná a Tvořivá. Ale v praktickém smyslu je omezená. Takže je třeba být obeznámen s nějakou technologií, jejímž prostřednictvím lze rozšířit mysl a tak dosáhnout rovnováhy, která nám umožní řídit naši tělesnou schránku a zažít naše Nekonečné Já.

Už tisíce let existuje tzv. 8 stupňů jógy, od kterých se následně odvíjejí jednotlivé varianty jógy, formy se pak navzájem prolínají, jedna technika podporuje druhou.Základní stupně jógy jsou:

  1. Všeobecné etické principy (Jama)
  2. Pravidla morálky jedince (Nijama)
  3. Cvičení jogových pozic (Ásána)
  4. Jógové dechové techniky (Pránajáma)
  5. Ovládnutí smyslů (Pratjáhára)
  6. Koncentrace mysli (Dhárana)
  7. Meditace (Dhajána)
  8. Splynutí s Universem (Samadhi)

Svou účelností a účinností je Kundalini jóga rychlá. Protože je to systém vytvořený pro normální lidi. Ke změnám, kterých chcete v životě dosáhnout, dojdete mnohem rychleji s Kundalini jógou, než prostřednictvím jiných stylů jógy. Množství technik a meditací, kterými disponuje je nezměrné, takže učitel může programy přizpůsobit tak, aby pomohly danému jedinci a jeho cílům. Je to bezpečná cesta, která stimuluje přirozené možnosti těla k tomu, aby se člověk stal zdravým, šťastným a harmonickým - na těle, mysli i duchu. Je to osvědčená cesta k sobě sama a k naší duši a pomáhá nám žít podle našeho nejvyššího poslání.