NĚCO O JÓZE

Jóga je starověká věda.

Slovo JÓGA se dá definovat velmi jednoduše:

Lidská mysl je potenciálně Nekonečná a Tvořivá. Ale v praktickém smyslu je omezená. Takže je třeba být obeznámen s nějakou technologií, jejímž prostřednictvím lze rozšířit mysl a tak dosáhnout rovnováhy, která nám umožní řídit naši tělesnou schránku a zažít naše Nekonečné Já.

Už tisíce let existuje tzv. 8 stupňů jógy, od kterých se následně odvíjejí jednotlivé varianty jógy, formy se pak navzájem prolínají, jedna technika podporuje druhou.Základní stupně jógy jsou:

  1. Všeobecné etické principy (Jama)
  2. Pravidla morálky jedince (Nijama)
  3. Cvičení jogových pozic (Ásána)
  4. Jógové dechové techniky (Pránajáma)
  5. Ovládnutí smyslů (Pratjáhára)
  6. Koncentrace mysli (Dhárana)
  7. Meditace (Dhajána)
  8. Splynutí s Universem (Samadhi)

Svou účelností a účinností je Kundaliní jóga rychlá. Protože je to systém vytvořený pro normální lidi. Ke změnám, kterých chcete v životě dosáhnout, dojdete mnohem rychleji s Kundaliní jógou, než prostřednictvím jiných stylů jógy. Množství technik a meditací, kterými disponuje je nezměrné, takže učitel může programy přizpůsobit tak, aby pomohly danému jedinci a jeho cílům. Je to bezpečná cesta, která stimuluje přirozené možnosti těla k tomu, aby se člověk stal zdravým, šťastným a harmonickým - na těle, mysli i duchu. Je to osvědčená cesta k sobě sama a k naší duši a pomáhá nám žít podle našeho nejvyššího poslání.

Více než cokoliv jiného musíte být sami sebou. Cokoliv, co je míň než vy, nebude fungovat. 

Vy mínus EGO jste vždycky vy. Vy plus EGO nikdy nejste vy.

                                                                                                                                                                        Yogi Bhajan

 

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY


Spolek pro podporu kundaliní jógy v ČR

vše o kundaliní józe, dostupných akcích, seznam učitelů v ČR a další informace ....

Celosvětová organizace 3HO = Healthy, Happy, Holly Organization

Webové stránky s hudbou (mantry kundaliní jógy) a mnoho dalších věcí