PROBUĎTE SVOJE SMYSLY

na jarním semináři s Lenkou, Petrou a Lučkou


Při vnímání všeho vycházíme z možností svých smyslů a na základě toho dáváme názvy tomu, co vnímáme. Pojmenováváme vše v souladu s vlastním pocitem a chápáním. Proto bez člověka neexistuje svět, chybí jména a formy, je jenom světlo Nekonečna.

Má člověk opravdu jen pět smyslů? Nedokáže vnímat více než barvy, tvary, zvuky, chutě, vůně a doteky? Jak bychom vůbec mohli pochopit bytost člověka, kdybychom tak podstatně redukovali již jeho možnosti smyslového vnímání? 

Pojďme to zjistit .....


25. dubna 2020

13.00  - 18.00 hod

budova bývalé MŠ v Dolních Loučkách 


Co nás čeká? 

- zkušenost tělesných smyslů s power jógou - 

- poznání, souvislosti a propojení s kundalini jógou - 

- zvuková a vibrační gongová lázeň -

Cena:  400 Kč


ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A PLATBU PROSÍM PODÁVEJTE DO 20.4.2020

(můžete i na lekcích jógy u Lenky a Petry)