Vánoční jógový kruh

již proběhlo


Požehnání buď s tebou, požehnání zářícího světla,
světlo kolem tebe i uvnitř tvého srdce.
Ať ti září svit slunce a zahřívá tvé srdce,
až začne hořet velkým plamenem
a ostatní přistoupí k tobě, aby se o něj ohřáli.
Ať z tvých očí září požehnané světlo,
jako dvě svíce v oknech tvého domu,
které zvou poutníka, aby uvnitř hledal ochranu.
Kohokoliv potkáš, až půjdeš cestou,
ať ho zasáhne tvůj laskavý pohled. 

Staré irské požehnání