Tento kurz již proběhl. Pokud máte zájem o projití své životní cesty s nahrávkami, lze je dodatečně na omezenou dobu zakoupit.

Cena 1000

(K)roky mého života

Náš život probíhá ve znamení střídání velkých procesů - tzv. biorytmu života. Asi 80% všeho. co se v životě odehraje, je automatické. Náš vliv je mizivý. A přesto v sobě každý okamžik skrývá ohromný, tajemný potenciál, kdy můžeme učinit volbu, jež vše změní ....

Existuje způsob, jak zůstat v naladění a bdělí vůči vlastní živosti a smyslu života, abychom mohli naplnit své poslání. 

V souboru lekcí budeme vyvolávat vzpomínky a pocity z každého svého životního cyklu. Zaměříme se na naše zkušenosti, projekce, fantazie a strachy, abychom pročistili podvědomí a vnitřně se přenastavili pro budoucí úspěch a štěstí.

Budeme využívat meditací a skupinových procesů, abychom posílili a uplatnili lekce z každého životního období. Pročistíme minulost a nasměrujeme svou projekci k budoucnosti, abychom byli plně přítomní jako své Pravé já.

Proměna nabízí příležitost se hluboce a pozorně zamyslet nad svým životem. Tato cesta je zrcadlem, ve kterém se můžete vidět jasněji a jasněji ....

Každé úterý, po dobu 12-ti týdnů se vydáme na cestu poznání

v 90-120 min lekcích přes aplikaci Zoom

Pokud se nebudete moci nějaké lekce zúčastnit, bude vám k dispozici záznam. Všechny nahrávky lekcí budou přístupny po celou dobu trvání kurzu.

Témata jednotlivých lekcí:

1. Životní cesta a poslání

2. Cyklus životní energie

3. Cyklus inteligence

4. Cyklus vědomí

5. Cykly života a kroky přechodu

6. Smrt

7. Dětství

8. Dospívání

9. Vrcholná dospělost

10. Zralost

11. Stáří

12. Pozitivní životní návyky